【cq9电子】烝民

日期:2021-05-31 19:46:02 | 人气: 82349

【cq9电子】烝民 本文摘要:王朝:先秦,先秦,先秦,先秦。

王朝:先秦,先秦,先秦,先秦。民秉彝,好是懿德。

天监有周,昭假在下面。保兹天子,生仲山甫。仲山甫的德,柔嘉维则。

使其仪容颜色。小心翼翼。

古训是公式的。威器是力量。天子若若,明命使诗。

cq9电子平台

王命仲山甫,式百辟,荣祖录,王跪健。掌管王命,王喉舌。

赋予政治,四方放开。肃肃王命,仲山甫将之。如果是否,仲山甫明之。

清洁哲学,健身。宿夜匪徒解开,一个人工作。人也有话要说,柔软就茹,刚才叫。

维仲山甫,柔软,刚才也不叫。不侮辱寡妇,不怕强御。人也有话,德如毛,民鲜克服。

我仪表的是维仲山昌举的。爱是无助的。贡职有奎,维仲山昌调补。

仲山甫有祖先。四牡蛎业。征夫胜利,每次都很沮丧。四牡彭,八阮有力。

王命仲山甫,城彼东。四牡蛎,八阮的战斗。仲山是徒劳的,式的归来。

吉甫背诵,穆如清风。仲山甫永怀,慰问心灵。


本文关键词:cq9电子,cq9电子平台,cq9电子官网

本文来源:cq9电子-www.shqcc.com

产品中心